پویانمایی

پویانمایی

موشن گرافیک حماسه زنان لرده

موشن گرافیک حماسه زنان لرده عشایر روستای لرده در کوه گیسکان که در مقابل حمله انگلیسی ها به میرزا محمد خان برازجانی (غضنفرالسلطنه) کمک کردند

دیدن »

be a part of something great

take the first step. we will do the rest.