سایر

پوستر

50 عدد تایپوگرافی ویژه اربعین باکیفیت

40 عدد تایپوگرافی ویژه اربعین باکیفیت هنرمندان:خانم محمدیفاطمه جمشیدیعسل‌ پدیدارفاطمه احمدیان‌زادهنازنین فهیمیمعظمه زارعیفاطمه حسینیعلي بریسید امیر رضا موسوی کراماتیمیلاد غلامیانسیه کشتکارفاطمه روانبخشهاجر باقریریحانه مالکیدرسا پاپری

دیدن »
خرداد ماه سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران و یاد و خاطره همرزم او،مالک اشتر جنگ های نامنظم سردار شهید علیرضا ماهینی ، گرامی باد
استوری

مجموعه پوستر شهید چمران

خرداد ماه سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران و یاد و خاطره همرزم او،مالک اشتر جنگ های نامنظم سردار شهید علیرضا ماهینی ، گرامی باد

دیدن »

be a part of something great

take the first step. we will do the rest.