رویداد ملی تولید محتوا

 
رویداد ملی
تولید محتوای دیجیتال بسیج

 جشنواره ملی فعالان فضای مجازی کشور

  • شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های توانمند مردمی
  • حمایت از محصولات برگزیده
  • حرکت به سمت ایجاد نهضت تولید محتوای دیجیتال بومی